งานซ่อมพื้นเก่าที่ชำรุด ด้วย Epoxy Injection

งานซ่อมพื้นเก่าที่ชำรุด ด้วย Epoxy Injection

ซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม MORTOR (ปูนปรับระดับ)

×

Injection System

ระบบซ่อมแซมรอยร้าวที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น
การขยายตัวและหดของพื้นและผนังปูน ตัวเนื่องจาก
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง การทรุดตัวไม่เท่ากันขององค์
อาคาร การบรรทุกน้ำหนักเกิน เหล็กเสริมภายในเกิดสนิม
การหดตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความชื้น

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมแซม

✔ NEOBOND SL
✔ TerraFlex
✔ ISO-100P
✔ ORTHO 679P
✔ SPONGE INJECT
✔ S.W.C. 901

Copyright © 2021-2024 kpi-advance.co.th all right are reserved.

บริษัทเคพีไอแอดวานซ์พรีซิชั่นจำกัด