พื้นโพลีเมอร์คอนกรีต Polymer Concrete

พื้นโพลีเมอร์คอนกรีต Polymer Concrete

เป็นวัสดุเคลือบผิวโรงงานอุตสาหกรรม ชนิดโพลีเมอร์ซีเมนต์ มีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์

×
×
×
×

Polymer concrete

เป็นวัสดุเคลือบผิวโรงงานอุตสาหกรรมชนิดโพลีเมอร์ซีเมนต์
มีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ โพลีเมอร์เรซิ่น และมวลวัสดุที่
คัดขนาดพิเศษ Polymer concrete เป็นวัสดุที่ไม่ลื่นและป้องกัน
การรั่วซึมได้ จึงตอบสนองความต้องการของพื้นโรงงานที่เปียก
ชื้นตลอดเวลาพร้อมกันนี้ยังสามารถติดตั้งเมื่อพื้นเปียกชื้นได้
โดยไม่จำเป็นต้องทำให้แห้งสนิท ที่ความหนา 6-10 มม


คุณสมบัติพิเศษของโพลีเมอร์ซีเมนต์

* ไม่มีกลิ่นขณะติดตั้ง
* มีความยืดหยุ่นสูงจึงทนทานต่อ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี
* ทนทานต่อแรงกระแทก
* สะอาดและถูกสุขอนามัย
* ไม่ลื่นและปราศจากฝุ่น


Copyright © 2021-2024 kpi-advance.co.th all right are reserved.

บริษัทเคพีไอแอดวานซ์พรีซิชั่นจำกัด